Vervalt mijn printergarantie als ik niet-originele cartridges gebruik?

 

 

Defecte printerOp de vraag waarom klanten niet voor het goedkopere maar net zo goede Private Label merk kiezen i.p.v. de originele cartridges, krijgen we vaak het antwoord dat de klant denkt dat bij het gebruik van niet-originele cartridges zijn printergarantie vervalt. Daarnaast is onze ervaring ook dat dit soms door de klantenservice van de originele fabrikant aangegeven wordt.

Op zich ook niet vreemd want een aantal originele, zogenaamde OEM fabrikanten, doen er alles aan om te voorkomen dat de klant andere cartridges koopt dan de originele. Hun business model is erop gebouwd om de printers, al dan niet met startercartridges, goedkoop in de markt te zetten om vervolgens binnen te lopen met de verkoop van dure cartridges. Het zogenaamde “razor and blade” principe. Het business model van alle niet-originele fabrikanten is juist om in dit gat te springen en hun cartridges tegen veel realistischere en daarmee lagere prijzen te verkopen. Zolang er geen inbreuk wordt gemaakt op patenten en ander intellectueel eigendom is dit een volledig geoorloofde vorm van concurrentie. Stelt u zich maar eens voor dat straks uw automerk leverancier zegt dat u alleen nog maar bij Shell zou mogen tanken en u uw garantie verliest als u bij Esso gaat tanken! Het is voor een fabrikant volgens nationale en EU wetgeving dus verboden om aan koppelverkoop te doen en u te verplichten om alleen de cartridges van de printerfabrikant te gebruiken.

Hewlett Packard beschrijft in hun garantievoorwaarden goed hoe het wel is:

 

HP afdrukproducten*

Het gebruik van een niet van HP afkomstige of opnieuw gevulde patroon heeft geen invloed op zowel de Beperkte Garantie van HP voor de klant als voor enig onderhoudscontract van HP met de klant voor de printer. Als een defect of beschadiging aan de printer of printerkop echter te wijten is aan het gebruik van een (opnieuw gevulde) inktpatroon die niet van HP afkomstig is, zal HP de gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het desbetreffende defect of de desbetreffende beschadiging in rekening brengen. Voor inktpatronen en toebehoren van HP en toebehoren voor HP LaserJet is deze Beperkte Garantie van HP niet van toepassing op producten die, in aanvulling op andere uitzonderingen als beschreven in deze Beperkte Garantie van HP, opnieuw zijn gevuld, zijn aangevuld, opnieuw gemaakt of op enige wijze bewerkt. Deze Beperkte Garantie van HP heeft betrekking op HP inktpatronen, printerkoppen, of HP Laserjet-patronen als deze gebruikt worden in het daarvoor bestemde afdrukapparaat van HP of een geautoriseerde original equipment manufacturer (OEM).

 

OEM’s mogen dus wettelijk hun printergarantie niet laten vervallen of beperken bij het gebruik van niet-originele cartridges. De OEM fabrikanten mogen hun garantie alleen beperken als aangetoond kan worden dat de schade aan de printer direct door de niet-originele cartridges veroorzaakt is. In dat geval treedt echter de garantie van de niet-originele fabrikant in werking. Mocht een monteur of de fabrikant uw garantie weigeren, vraag dan om een schriftelijke verklaring waarin duidelijk en onomstoten aangetoond wordt dat het defect aan de printer door de niet-originele cartridge veroorzaakt wordt.

Bij Toner Products Nederland is dit uitstekend geregeld. Op ons TPN High Quality Private Label krijgt u 3 jaar garantie en op ons TPN Standard Quality 2 jaar garantie.

*Bron: http://hpexperience.nl/wp-content/uploads/2013/06/hp_beperkte_garantie_op_hardware.pdf